Welkom

Mijn naam is Jitske Brouwer en ik heet u welkom op de website van De wite Roas, praktijk voor spiritueel energetische therapie.

Praktijk De wite Roas

Jij staat centraal staat met wat voor hulpvraag dan ook. Ik ga uit van wat er nu speelt in jouw leven en werk daarbij vanuit een holistische visie. De behandeling kan baat geven bij tal van lichamelijke en psychische klachten alsook zingevingsvragen.

Alle individuele sessies zijn afgestemd op en in overeenstemming met je Hogere Zelf, jouw Zijn, jouw intuïtie. Ik ben hierbij een doorgeefluik/kanaal voor het doorgeven en delen van informatie, energie en ervaringen die jouw Zelf bekrachtigen, waardoor jouw liefdesvermogen in jou geactiveerd wordt.

Het consult dat je ontvangt draait om bewustwording. Ik stem mij af van hart tot hart in relatie tot de Bron. Hierdoor wordt jouw kern aangeraakt. Het liefdesvermogen in jou wordt geactiveerd, en zo wordt er energie vrijgemaakt. Je komt in je eigen kracht te staan van daaruit komt er een genezingsproces op gang.

Je wordt je bewust van wie je ten diepste bent en dit vormt de basis van waaruit je het leven vorm gaat geven. Ik begeleid jou daarin door middel van bewustwording gesprekken en energiebehandelingen(zie uitleg therapie).